ARCUSplus dienstverlening – handelsbevordering

ARCUSplus biedt ondersteuning bij het ontwikkelen van de juiste dienstverlening richting het midden- en kleinbedrijf en specifieke clusters in uw regio of gemeente. Zodat handelsbevordering naadloos aansluit op de werkelijke behoefte van het lokale bedrijfsleven op het gebied van export van goederen en diensten.

Ons bureau houdt van een praktische en resultaatgerichte aanpak. We inventariseren op welke wijze u deze doelgroep kunt ondersteunen. We brengen de relevante, bestaande nationale en regionale initiatieven in beeld om deze goed op elkaar te kunnen afstemmen. Of waar samenwerking met andere gemeenten of regio’s mogelijk en/of gewenst is. Ook hier helpen we u met het maken van de juiste keuzes voor landen, sectoren en activiteiten. Verder ontwikkelen we concrete plannen voor de uitvoering. Waarna we ook als projectmanager of coach op interim-basis kunnen bijdragen aan de implementatie en uitvoering hiervan.

Daarbij zijn onze specialisten in staat om voor handelsbevordering draagvlak te realiseren binnen uw eigen organisatie en/of tussen regio’s/gemeenten onderling.

We nodigen u graag uit om de overzichtspagina van onze opdrachtgevers te bezoeken.

1. Propositie

“Wat is de kern/kracht van het regionale exportproduct?”

 • bepalen van de kracht van verschillende (top)sectoren en/of clusters
 • benoemen parels bedrijfsleven, prominente producten, kennis, innovaties en diensten
 • in kaart brengen van specifieke handelskwaliteiten- en diensten
 • in beeld brengen aard en omvang van de huidige handelsstromen

Meerwaarde:
Het creëren van een duidelijk en onderscheidend profiel van uw regio, geschikt als basis voor marketing en promotie.

2. Marktbeeld

“Welke sectoren/markten zijn kansrijk voor ‘trade’?”

 • inzicht in behoeften en netwerken lokaal/regionaal MKB
 • scherp duiden van groei in (sub)sectoren en landen
 • matchen marktvraag met kansrijke sectoren en landen
 • prioriteren van meest aantrekkelijke doelmarkten

Meerwaarde:
Een scherp inzicht in de huidige en toekomstige ontwikkelingen in de verschillende sectoren en geografische markten.

3. Strategie

“Welke focus is nodig bij ondersteuning van ‘trade’?”

 • vastleggen van de gewenste rol binnen het reeds bestaande speelveld
 • bepalen  focus binnen exportbevordering (inbound, outbound, bestuurlijk etc.)
 • maken van keuzes voor een aantal doelmarkten (landen, sectoren, thema’s)
 • bepalen van relevante partnerships en vormen van samenwerking
 • vastleggen interne en externe organisatie

Meerwaarde:
Het aanbrengen van focus en een gedragen strategie.

4. Uitvoering

“Hoe concreet buitenlandse handel te stimuleren?”

 • bepalen en plannen van in te zetten instrumenten en uit te voeren activiteiten
 • opbouwen business intelligence in gezamenlijk platform
 • ontwikkelen branding, marketing communicatie en public relations
 • samenbrengen partijen, organiseren van missies, studiereizen, matchmaking
 • aansluiten bij bestaande initiatieven van rijksoverheid en andere regio’s

Meerwaarde:
Een praktisch, uitvoerbaar en meetbaar plan, waarmee direct kan worden gestart.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ARCUSplus, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Arcusplus- traffic