Is mijn organisatie klaar

voor acquisitie ná de Coronacrisis?

Wat is de impact van Corona

op mijn strategisch acquisitieplan?

Wat is de juiste aanpak

voor het aantrekken van nieuwe bedrijven?

Op welke doelgroepen

moet ik mij met proactieve acquisitie richten?

Wat zijn onze kansen

in de maakindustrie, health of circulaire economie?

Ben ik voldoende onderscheidend met

de propositie van mijn bedrijventerrein, campus of businesspark?

Hoe onderscheidend

is ons kenniscluster of ecosysteem?

Hoe zet ik mijn acquisitieplan om

in concrete resultaten?

Welke acquisitie-instrumenten

leveren mij het beste resultaat?

Hoe voer ik als gemeente

op efficiënte wijze accountmanagement uit?

Hoe kan ik bestaande bedrijven

in mijn stad of werklocaties optimaal faciliteren?

Handelsbevordering: waar ligt als regio

onze toegevoegde waarde?

Hoe vind ik de perfecte locatie

voor mijn nieuwe bedrijfsvestiging?

Partner in Trade & Invest

ARCUSplus is specialist op het gebied van handels- en investeringsbevordering (‘trade & invest’). Onze adviezen dragen aantoonbaar bij aan het aantrekken en behouden van bedrijvigheid, meer internationale handel en een betere profilering voor uw regio, stad of bedrijfslocatie! Kortom, wij richten ons op bedrijvenacquisitie, accountmanagement en handelsbevordering.

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van deze activiteiten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor betere resultaten. Dit alles onderbouwen we met heldere markt- en doelgroepenanalyses. Onze opdrachtgevers zijn lokale, regionale en nationale overheidsorganisaties voor wie we ook interim projectmanagement en coachingstrajecten doen.

Daarnaast helpen we bedrijven met het vinden van de juiste locatie voor hun verkoopkantoor, productievestiging en logistieke operatie in binnen- en buitenland. Onze gerichte aanpak zorgt voor een gedragen programma van eisen en de vertaling daarvan naar de juiste vestigingsplaatsfactoren. Daardoor lopen onze opdrachtgevers aanzienlijk minder risico’s met betrekking tot de latere bedrijfsvoering.

Investeringsbevordering
(‘invest’)

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van acquisitie en accountmanagement: het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het behouden van bestaande vestigers (‘investeringsbevordering’). Ook in specifieke clusters zoals maakindustrie, circulaire economie, health en hightech. Wat is hierbij de juiste focus, en welke zijn de juiste, krachtige instrumenten voor betere resultaten? Wat is de beste manier om uw regio, stad, campus of bedrijfslocatie te positioneren en te promoten? We zorgen voor de juiste keuzes, onderbouwd met heldere markt- en doelgroepenanalyses. Ten slotte stellen we concrete actieplannen op en leveren (interim) capaciteit bij het inrichten, uitbouwen en coachen van de acquisitie-organisatie.

Handelsbevordering
(‘trade’)

Wij helpen u bij het ontwikkelen van de juiste dienstverlening richting het midden- en kleinbedrijf en specifieke clusters, alsmede met het maken van de juiste keuzes voor landen, sectoren, activiteiten en instrumenten. Wat is de echte behoefte van het lokale bedrijfsleven, en op welke wijze kunt u deze doelgroep ondersteunen? Hoe kunt u de bestaande nationale en regionale initiatieven goed op elkaar afstemmen, en gebruikmaken van de daar aanwezige kennis en ervaring?

Verder ontwikkelen we concrete en haalbare plannen voor de uitvoering. Waarna we ook als projectmanager of coach op interim-basis kunnen bijdragen aan de implementatie hiervan.

Over ARCUSplus

_

Onze adviseurs Peije Bruil, Paul Kleijne en Edgar Kasteel werkten als projectmanagers/acquisiteurs bij organisaties als het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Nederland Distributie Land (NDL/HIDC) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Zij kennen de ins & outs van marketing, acquisitie en accountmanagement (‘investor relations’), en weten tot in detail hoe locatiekeuze-processen werken. Daarnaast hebben zij ruime ervaring op het gebied van consultancy, branding, marketing, vastgoed en business development. Ook deden zij veel werk voor overheidsorganisaties op het gebied van handelsbevordering: onderzoek naar en ontwikkeling van proposities, strategie-ontwikkeling, (interim) programma-management.

ARCUSplus bestaat sinds 2005 en is gehuisvest in het WTC Den Haag.

Hieronder treft u enkele van onze opdrachtgevers aan waar wij in de afgelopen jaren met plezier voor hebben gewerkt: