Waar moet ik als bedrijf op letten

bij het zoeken naar een nieuwe locatie?

Waar vind ik tijdelijke capaciteit

en kennis voor mijn investment agency?

Wat is de juiste strategie voor het aantrekken

van buitenlandse investeerders?

Wat is bij handelsbevordering

precies de vraag van het locale MKB?

Is mijn huidige vestigingsklimaat

aantrekkelijk genoeg voor investeerders?

Is mijn acquisitie-organisatie klaar

voor de aantrekkende markt?

Wat is de concurrentiekracht

van mijn vestigingslocatie?

Hoe richt ik binnen mijn gemeente

op efficiënte wijze accountmanagement in?

Welke acquisitie-instrumenten

leveren mij het beste resultaat?

Waar vind ik voor mijn regio

de meest relevante doelgroepen?

Hoe ontwikkel ik

een sterke internationale agenda?

Zijn China en Duitsland als exportmarkt

ook voor onze regio kansrijke exportmarkten?

Partner in Trade & Invest

ARCUSplus is expert op het gebied van handels- en investeringsbevordering (‘trade & invest’). Onze activiteiten dragen aantoonbaar bij aan het aantrekken en behouden van bedrijvigheid, meer handel en een betere profilering voor uw stad of regio! Kortom, wij richten ons op bedrijvenacquisitie, accountmanagement (‘investor relations’) en handelsbevordering.

Wij ondersteunen partijen bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van deze activiteiten. We brengen focus aan en leveren de juiste, krachtige instrumenten voor betere resultaten. Dit alles onderbouwen we met heldere markt- en doelgroepenanalyses. Onze opdrachtgevers zijn locale, regionale en nationale overheidsorganisaties voor wie we ook interim projectmanagement en coachingstrajecten doen.

Daarnaast helpen we bedrijven met het vinden van de juiste locatie voor hun logistieke centra, hoofdkantoren en R&D-operaties. We benutten daartoe onze uitgebreide kennis van het vestigingsklimaat in verschillende regio’s en wegen zorgvuldig het belang van de verschillende vestigingsplaatsfactoren.

Investeringsbevordering
(acquisitie / accountmanagement)

Wij ondersteunen onze opdrachtgevers bij het professionaliseren, structureren en aanjagen van acquisitie en accountmanagement: het aantrekken van nieuwe bedrijvigheid en het behouden van bestaande vestigers. Wat is de juiste focus, en welke zijn de juiste, krachtige instrumenten voor betere resultaten? Wat is de beste manier om uw regio, stad, campus of bedrijfslocatie te positioneren en te promoten? We zorgen voor de juiste keuzes, onderbouwd met heldere markt- en doelgroepenanalyses. Ten slotte stellen we actieplannen op en leveren (interim) capaciteit bij het inrichten, uitbouwen en coachen van de acquisitie-organisatie.

Handelsbevordering
(export / matchmaking)

Wij helpen bij het ontwikkelen van de juiste dienstverlening richting het midden- en kleinbedrijf en specifieke clusters. Wat is de echte behoefte van het lokale bedrijfs-leven, en op welke wijze kunt u deze doelgroep ondersteunen? Hoe de bestaande nationale en regionale initiatieven goed op elkaar af te stemmen, en gebruik te maken van de daar aanwezige kennis en ervaring? Ook hier helpen we u met het maken van de juiste keuzes voor landen, sectoren, activiteiten en instrumenten. Verder ontwikke-len we concrete en haalbare plannen voor de uitvoering. Waarna we ook als project-manager of coach op interim-basis kunnen bijdragen aan de implementatie hiervan.

Over ARCUSplus

_

Onze adviseurs Peije Bruil, Paul Kleijne en Edgar Kasteel werkten als acquisiteurs bij organisaties als het Netherlands Foreign Investment Agency (NFIA), Nederland Distributie Land (NDL/HIDC) en de Brabantse Ontwikkelings Maatschappij (BOM).

Zij kennen de ins & outs van marketing en acquisitie, en weten tot in detail hoe locatiekeuze-processen werken. Daarnaast hebben zij ruime ervaring op het gebied van consultancy, vastgoed en business development. Ook deden zij veel werk voor overheidsorganisaties op het gebied van handelsbevordering: onderzoek naar proposities, strategie-ontwikkeling, (interim) programma-management.

ARCUSplus bestaat sinds 2005, is gehuisvest in het WTC Den Haag en heeft daarnaast een vestiging in Austin (Texas) in de VS.

Nieuwsbrief

Actueel

Locatiekeuze logistiek

Waar je te vestigen met een nieuw distributiecentrum? In de afgelopen jaren leek dit een vrij eenvoudig te beantwoorden vraag. De traditionele hotspots waren ‘the place to be’! Hier vond je de ruimte, de mensen en de juiste infrastructuur. Gemeente bellen, kaveltje bestellen! Zo eenvoudig gaat het nu niet meer. De context is wezenlijk veranderd, alleen al door de situatie op de arbeidsmarkt. Locatiekeuze bevindt zich in een nieuwe fase, maar wat is er zo anders? Het gaat om 5 factoren waar (meer) op moet worden gelet.

Twitter

Twitter: arcusplus

LinkedIn