Internationale Agenda GreenPort NHN in maart gereed

Voor dit internationaliseringstraject ging ARCUSplus aan de slag met het ontwikkelen van een strategisch plan voor marketing, handelsbevordering en acquisitie, alsmede een gedetailleerd activiteitenplan voor de komende jaren. Lees meer…