Duitsland-missie Utrecht en Amsterdam groot succes

Afgelopen februari vond een handelsreis plaats die door de regio’s Utrecht en Amsterdam in gezamenlijkheid werd georganiseerd. Een vrij unieke samenwerking. Én geslaagd. Er gingen ruim negentig mensen mee op reis en het merendeel daarvan was zeer tevreden met het verloop en de uitkomsten.

De missie had een sterk oriënterend karakter en vormde het startpunt van een meerjarige focus op de Zuid-Duitse regio. Inhoudelijke invalshoeken (‘tracks’) waren: urban mobility, e-health, digital media, fashion en agrofood. Tijdens deze reis vond ook een Start-up Bootcamp plaats.

Peter de Kruijk, Adjunct Directeur amsterdam inbusiness en Programma Manager Amsterdam Trade, stelt dat samenwerken bij ‘trade’ eenvoudiger is en veel meerwaarde biedt. Bij handelsbevordering kunnen de regio’s elkaar juist versterken. De ‘parels’ (clusters of bedrijven) uit eenzelfde track in verschillende delen van het land maken de totale propositie voor die track steviger.

Jaap Breugem, Domein Manager Internationalisering van de Economic Board Utrecht (EBU) haalt daarnaast een ander, praktisch aspect aan. Samenwerken bleek weliswaar soms lastig, maar had vooral vele voordelen. Er waren gewoonweg meer schouders waarover de immense taak van het organiseren kon worden verdeeld. En praktisch gezien: ook de kosten gaan door twee.

Utrecht en Amsterdam zullen bij het vervolg op deze reis nauw blijven samenwerken. Het eerste tegenbezoek vanuit Zuid-Duitsland staat voor dit najaar al op de rol.

Klik hier voor de twee blogs van Jaap Breugem met een uitvoerig verslag van de reis.