ARCUSplus spreekt op themabijeenkomst ‘Internationale Handel’

Op vrijdag 9 maart a.s. spreekt Peije Bruil van ARCUSplus op een speciale bijeenkomst van de VVD Raalte over internationalisering en handelsbevordering. Daarnaast zal een gesprek plaatsvinden met Tweede Kamerlid Bente Becker over zaken waar ondernemers tegenaan lopen bij handel met het buitenland (sancties, wetgeving, transport, valuta etc). Het programma bestaat verder uit gastsprekers vanuit Rabobank en het Trade Office regio Zwolle.

Betere regionale acquisitie: 4 scenario’s voor succes.

Het kleine denken lijkt voorbij. Voortaan presenteren we Nederland als een krachtig netwerk van steden en gaan we de concurrentie aan als ‘één wereldstad’: Tristate City Network. Maar zijn onze steden en regio’s daar wel klaar voor? Lees het onze blog: Betere regionale acquisitie: 4 scenario’s voor succes.

Gerichte ondersteuning bij acquisitie gemeenten

Veel Nederlandse gemeenten worstelen met het professionaliseren en organiseren van hun acquisitie en accountmanagement. Lees hier ons artikel in het Magazine Kringen van de Stichting CLOK – mét handige acquisitie-meter!

ARCUSplus praat mee in Tweede Kamer over Handelsbeleid

ARCUSplus nam op 11 september jl. in de Tweede Kamer deel aan het Rondetafelgesprek inzake Handelsbeleid en deed 5 aanbevelingen: voer nationale regie, praat met de klant, ontwikkel proposities, faciliteer kennisdeling, stimuleer samenwerking. Zie ons Manifest Exportbevordering 2.0 voor meer details.

Duitsland-missie Utrecht en Amsterdam groot succes

Afgelopen februari vond een handelsreis plaats die door de regio’s Utrecht en Amsterdam in gezamenlijkheid werd georganiseerd. Een vrij unieke samenwerking. Én geslaagd. Er gingen ruim negentig mensen mee op reis en het merendeel daarvan was zeer tevreden met het verloop en de uitkomsten.

De missie had een sterk oriënterend karakter en vormde het startpunt van een meerjarige focus op de Zuid-Duitse regio. Inhoudelijke invalshoeken (‘tracks’) waren: urban mobility, e-health, digital media, fashion en agrofood. Tijdens deze reis vond ook een Start-up Bootcamp plaats.

Peter de Kruijk, Adjunct Directeur amsterdam inbusiness en Programma Manager Amsterdam Trade, stelt dat samenwerken bij ‘trade’ eenvoudiger is en veel meerwaarde biedt. Bij handelsbevordering kunnen de regio’s elkaar juist versterken. De ‘parels’ (clusters of bedrijven) uit eenzelfde track in verschillende delen van het land maken de totale propositie voor die track steviger.

Jaap Breugem, Domein Manager Internationalisering van de Economic Board Utrecht (EBU) haalt daarnaast een ander, praktisch aspect aan. Samenwerken bleek weliswaar soms lastig, maar had vooral vele voordelen. Er waren gewoonweg meer schouders waarover de immense taak van het organiseren kon worden verdeeld. En praktisch gezien: ook de kosten gaan door twee.

Utrecht en Amsterdam zullen bij het vervolg op deze reis nauw blijven samenwerken. Het eerste tegenbezoek vanuit Zuid-Duitsland staat voor dit najaar al op de rol.

Klik hier voor de twee blogs van Jaap Breugem met een uitvoerig verslag van de reis.

ARCUSplus workshop ‘Internationale Handel en Ontwikkeling’

Op 15 december a.s. verzorgt Peije Bruil van ARCUSplus tijdens de Hogeschool Windesheim Internationale Conferentie ‘Innovating Export Promotion’ in Zwolle de workshop ‘Internationale Handel en Ontwikkeling’. Andere sprekers die dag zijn Masaaki Kotabe (Professor International Business en Marketing aan de Temple University/The Fox School of Business in Philadelphia) en Bas Pulles (Directeur Internationale Programma’s Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).

Drechtsteden trekken aanzienlijk meer bedrijven aan

Het aantal bedrijven dat interesse heeft om zich in de Drechtsteden te vestigen is de afgelopen tijd aanzienlijk gestegen. Samenwerkingsverband DEAL! Drechtsteden werpt haar vruchten af. De stap om als Drechtsteden gezamenlijk de rode loper voor bedrijven uit te leggen werkt en helpt onmiskenbaar om deze maritieme regio beter op de kaart te krijgen. Lees meer.

Internationale Agenda GreenPort NHN in maart gereed

Voor dit internationaliseringstraject ging ARCUSplus aan de slag met het ontwikkelen van een strategisch plan voor marketing, handelsbevordering en acquisitie, alsmede een gedetailleerd activiteitenplan voor de komende jaren. Lees meer…

BT Congres Nederland

De 5 valkuilen van elke accountmanager

‘De kwaliteit van de verkopende partij is vaak onder de maat.’ Dit is het statement dat Paul Kleijne en Peije Bruil van adviesbureau ARCUSplus zonder schroom durven te uiten. ‘Veel bedrijfscontactfunctionarissen komen in actie voor de spreekwoordelijke losse stoeptegel, en dat doen ze over het algemeen fantastisch, maar anno 2015 kun je niet meer op een reactieve manier invulling geven aan het vak van accountmanager.’

Kleijne en Bruil vertellen u op het Nationaal BT Congres, op 14 oktober in Tilburg, hoe u verandert van bedrijfscontactfunctionaris naar accountmanager 3.0.

Iedereen kan trainer zijn van het Barcelona van Lionel Messi, maar hoe zorg je dat je een winnend team maakt van het FC Emmen van Marcel Seip? Het is het dilemma van veel gemeenten met grondoverschotten. De Zuidas verkoopt zichzelf wel, maar de ‘ideale logistieke hotspot’ verderop is vaak lastiger aan de man te brengen.

Lees het volledige artikel hier.