ARCUSplus dienstverlening – investeringsbevordering (acquisitie en accountmanagement)

ARCUSplus biedt ondersteuning bij het professionaliseren en organiseren van de marketing, acquisitie en accountmanagement voor nationale, regionale en locale overheden. Zodat het aanbod – uw regio, gemeente, campus of bedrijfslocatie – op de juiste doelgroepen wordt gericht, en de resultaten drastisch kunnen worden verbeterd. Het gaat hierbij zowel om het aantrekken als het behouden van bedrijvigheid.

De aanpak van ARCUSplus is erg pragmatisch. Adviezen en plannen zijn direct bruikbaar. Implementatie van marketing-, acquisitie- en accountmanagementstrategieën in uw organisatie kost weinig moeite. Wij helpen niet alleen bij het maken van strategische keuzes, ook leveren we concrete producten en oplossingen, zoals proposities en uitvoeringsplannen voor campussen of technologieclusters, het formuleren van heldere werkprocessen, de ondersteuning bij werving van acquisiteurs en coaching en training van project- en accountmanagers. Daarnaast zijn we in staat onze opdrachtgevers te ondersteunen als interim projectmanagers.

Daarbij zijn onze specialisten in staat om draagvlak te realiseren binnen uw acquisitie-/accountmanagement organisatie en/of tussen acquisitiepartners onderling.

We nodigen u graag uit om de overzichtspagina van onze opdrachtgevers te bezoeken, of hun referenties te bekijken.

1. Strategie

“Waar gaat u zich op richten? En wat moet u dan doen?”

   • positionering en proposities campus, cluster, bedrijfslocatie, stad of regio
   • verbetering van de kwaliteit van het plaatselijke vestigingsklimaat
   • in beeld brengen markttrends en –dynamiek
   • maken van strategische keuzes (‘businessplan’)
   • de in te zetten marketinginstrumenten en uit te voeren concrete activiteiten
   • de organisatorische invulling en randvoorwaarden

Meerwaarde:
Het aanbrengen van focus, een gedragen strategie en een uitvoerbaar plan.

2. Doelgroepen

“Hoe komt u nou écht aan de juiste klanten?”

   • analyses van waarde-ketens/value-chains
   • bepalen van doelgroepen en targetbedrijven
   • ontwikkelen van ‘business intelligence’
   • mede-aanleggen van de juiste netwerken
   • ontwikkelen van een gerichte bewerking van leads
   • ‘hands-on’ ondersteuning bij marktbewerking

Meerwaarde:
Goed gekwalificeerde prospects in de voor u belangrijke en kansrijke doelgroepen.

3. Instrumenten

“Eindelijk meters maken en zorgen dat u de boer op kunt!”

  • opstellen van proposities
  • ontwikkelen van instrumenten voor public relations en marketing communicatie
  • organiseren van road shows en evenementen
  • ontwikkelen en onderhouden van nieuwe netwerken in de publieke en private sector
  • implementeren van ‘investor development’
  • maken van specifieke sector- of clusteranalyses

Meerwaarde:
Directe en professionele uitbreiding van instrumenten, netwerken en vakkennis.

4. Actie

“We willen niet dat een plan in de la belandt!”

  • interim-management (‘hands-on’) en actie!
  • in-house coaching en support van acquisitie-professionals
  • trainingen, kick-offs, masterclasses en workshops
  • formuleren van doelen en werkprocessen
  • voeren van acquisitie en accountmanagement gesprekken
  • ondersteuning bij de werving van nieuwe medewerkers

Meerwaarde:
Een hogere effectiviteit van uw acquisitie en uw acquisitieteam: de juiste dingen doen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ARCUSplus, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Arcusplus- electronics