ARCUSplus advies – acquisitie

ARCUSplus biedt ondersteuning bij het professionaliseren en structureren van marketing en acquisitie voor nationale, regionale en lokale overheden. Zodat het juiste aanbod binnen uw regio, gemeente, campus of bedrijfslocatie op de juiste doelgroepen wordt gericht, en de acquisitieresultaten aanzienlijk kunnen worden verbeterd.

De aanpak van ARCUSplus is pragmatisch en gebaseerd op jarenlange ervaring in het veld, zowel nationaal en internationaal. Adviezen zijn to-the-point en de plannen direct bruikbaar. Daarbij zijn onze specialisten in staat om draagvlak te realiseren binnen uw acquisitie- organisatie en/of tussen acquisitiepartners onderling. Overigens, wij helpen u niet alleen bij het maken van strategische keuzes voor markten, doelgroepen en instrumenten. We leveren ook concrete producten en oplossingen. Denk daarbij aan proposities en uitvoeringsplannen, het formuleren van heldere werkprocessen, de ondersteuning bij werving van acquisiteurs en coaching en training van projectmanagers. Waar nodig ondersteunen we onze opdrachtgevers ook als interim projectmanager.

We nodigen u graag uit om de overzichtspagina van onze opdrachtgevers te bezoeken, of hun referenties te bekijken.

Download hier uw gratis exemplaar van onze Corona Acquisitie Toolbox!

1. Analyse

“Beter zicht op de markt en op uw propositie”

Scherp in beeld brengen van de:

 • kwaliteiten van uw vestigingsklimaat of locatie(s)
 • concurrentiepositie van regio, stad of werklocatie
 • impact van economische trends
 • ontwikkeling van markten, sectoren of clusters
 • vestigingsdynamiek binnen en buiten de regio
 • kwaliteit van het accountmanagement

Meerwaarde:
Realistisch en goed onderbouwd beeld van de échte kracht van uw ‘product’.

2. Strategie

“Welke keuzes maakt u? Waar gaat u zich op richten?”

Ondersteuning bij en advisering over:

 • positionering en propositie van werklocatie(s), stad of regio
 • weging van kansen in sectoren, clusters en waardeketens
 • het maken van strategische keuzes voor uw economie, acquisitie en profilering
 • strategische aanpak accountmanagement
 • de belangrijkste actielijnen daarvoor
 • de organisatorische invulling en bijbehorende randvoorwaarden

Meerwaarde:
Goed onderbouwde keuzes voor doelgroepen en markten, en een gedragen strategie.

3. Actieplan

“Wie doet wat? Eindelijk meters maken en de boer op!”

Het ontwikkelen van een concreet actieplan:

 • uitwerken concrete activiteiten die volgen uit de strategie
 • juiste instrumenten voor uitvoering acquisitie, marketing en accountmanagement
 • overzicht van benodigde tijdsinzet, kosten en (jaar)planning
 • benoemen van belangrijke doelgroepen, partners en netwerken
 • benoemen van ‘namen en rugnummers’
 • handreikingen voor propositie, lead generation en opbouw business intelligence

Meerwaarde:
Concrete instrumenten, onmiddellijk inzetbaar, om de gewenste resultaten te boeken.

4. Uitvoering

“We willen niet dat een plan in de la belandt!”

Helpen om de randvoorwaarden voor acquisitie optimaal in te vullen:

 • in-house coaching en support van acquisitie-/ trade professionals en accountmanagers
 • trainingen, masterclasses en workshops
 • het formuleren van teamafspraken, doelstellingen en werkprocessen
 • het ontwikkelen van ‘business intelligence
 • ondersteuning bij de werving van nieuwe medewerkers
 • hands-on’ ondersteuning bij marktbewerking

Meerwaarde:
Een hogere effectiviteit van uw activiteiten en uw acquisitie: de juiste dingen goed doen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ARCUSplus, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Arcusplus- electronics