Hieronder treft u enkele van onze opdrachtgevers aan waar wij recent met plezier voor hebben gewerkt:

Spoorzone in Tilburg bouwt aan sterk ecosysteem

Gemeente Tilburg

In Tilburg wordt druk gewerkt aan de verdere ontwikkeling van de Spoorzone. Er wordt al volop gebouwd, gewoond en gewerkt. De gemeente wil ook het gericht aantrekken van bedrijven op korte termijn, vanuit een duidelijke ambitie oppakken. Dit in nauwe samenwerking met haar ontwikkelpartners in het gebied. Omdat men de kern van het cluster ‘smart services’ verder wil versterken, zal de acquisitie zich richten op de ontwikkeling van een bruisend ecosysteem voor ‘digitale dienstverleners’, ‘creatieve industrie’ en ‘corporate gebruikers’.

Op basis van een gedegen marktanalyse, waarin de concurrentiekracht van de Spoorzone is beoordeeld en mogelijke doelgroepen zijn getraceerd en geprioriteerd, heeft ARCUSplus een strategisch acquisitieplan ontwikkeld. Deze is vervolgens vertaald in een concreet en meerjarig actieplan, met een duidelijke weergave van de benodigde capaciteit en tijdsinzet. De plannen werden afgestemd met de genoemde ontwikkelpartners. Samen met alle betrokken partijen kan nu worden gestart met het gericht aantrekken van nieuwe bedrijvigheid die het huidige ecosysteem versterkt, daarbij ondersteund door doelgerichte marketing en positionering. Het eindresultaat is een heldere, concrete en gezamenlijke acquisitie-aanpak, met bovendien een duidelijke focus op een scherp ingekaderde doelgroep.

Spoorzone Tilburg

Spoorzone in Tilburg bouwt aan sterk ecosysteemAcquisitiestrategie gereed om gebied nog beter op de kaart te zetten
Regio Nijmegen vertaalt strategie in harde acties

Regio Nijmegen

De acquisitie-focus van de regio Nijmegen ligt op de clusters Health en High Tech, en is gericht op kennis, innovatie en R&D. Met het Briskr-team is gewerkt aan een vertaling van deze keuzes in concrete actielijnen. Wat zijn kansen en bedreigingen in de nabije toekomst en hoe beïnvloedt dit Health en High Tech?

ARCUSplus ondersteunde Briskr bij het scherpslijpen van de strategie en het ontwikkelen van het uitvoeringsplan, met name voor de nationale markt. Gezamenlijk zijn de speerpunten nader geprioriteerd en is praktische invulling gegeven aan instrumenten, zoals lead generation, digitale marketing en het ontwikkelen van nieuwe netwerken. Ook is een aanzet ontwikkeld voor de te benaderen bedrijven. Ten slotte is concreet benoemd wat echt nodig is om de acquisitie ook daadwerkelijk uit te gaan voeren, met de partners.

Briskr in de regio Nijmegen

Regio Nijmegen vertaalt strategie in harde actiesAcquisitie Health & High Tech óók kansrijk in Corona-tijdperk
Accountmanagement Haven Moerdijk op scherp

Havenbedrijf Moerdijk

Het Havenbedrijf Moerdijk heeft eind vorig jaar meer diepgang aangebracht in haar accountmanagement, zie ook hieronder. ARCUSplus bood eind juni ondersteuning bij het evalueren van de voortgang.

Op basis van een interactieve workshop wordt nu een aantal zaken in de uitvoering nader aangescherpt. Het gaat onder meer om de interne samenwerking, de marketing en de registratie van data (CRM). Deze verstevigde acties worden in de komende maanden door het team geïmplementeerd op basis van een pragmatisch accountplan.

Havenbedrijf Moerdijk

Accountmanagement Haven Moerdijk op scherpHavenbedrijf brengt meer diepgang aan in investor relations
Handelsbevordering in Oost-Nederland

GO4EXPORT

Oost-Nederland ondersteunt regionale bedrijven in de oostelijke regio bij het zakendoen in het buitenland, en werken hierin samen onder de noemer GO4EXPORT. De komende coalitieperiode willen beide provincies vooral investeren in een meer gerichte aanpak.

De huidige werkwijze is daarop grondig geanalyseerd door ARCUSplus, waarna een advies werd opgesteld. Natuurlijk hebben we hierin de meest relevante markt-ontwikkelingen meegenomen, zoals de omgang met China, ‘trendlanden’, de rol van innovatie bij ‘trade‘ en de versterking van de samenwerking binnen de regio. De provincies zijn nu aan zet!

Internationaal zakendoen vanuit Oost-Nederland

Handelsbevordering in Oost-NederlandOverijssel en Gelderland updaten programma GO4EXPORT
Moerdijk schiet commercieel met scherp

Port of Moerdijk

Voor het commerciële team van het Havenbedrijf Moerdijk wordt accountmanagement steeds relevanter. De ruimte voor nieuwe vestigers is inmiddels schaars. Daarbij is het zittende bedrijfsleven cruciaal voor het functioneren van de haven. Ook spelen hier veel complexe vraagstukken rondom ruimte, mobiliteit en innovatie. Hoe hierop goed in te spelen?

ARCUSplus ondersteunde het Havenbedrijf bij het scherpslijpen van de uitvoering van het account-management. In een interactieve workshop zijn hiertoe geschikte instrumenten benoemd, zoals selectiecriteria om klanten te prioriteren en een duidelijk eigenaarschap van ‘accounts‘. Tevens zal het team het belang van accountmanagement intern op de kaart moeten blijven zetten. De ververste aanpak wordt momenteel uitgerold.

Havenbedrijf Moerdijk

Moerdijk schiet commercieel met scherpAccountteam Haven gaat vestigers gericht ondersteunen
MKB-bedrijven positief over CETA-verdrag

Ambassade van Canada

In het Nederlandse parlement ontstond onlangs discussie over de ratificatie van het CETA-handelsverdrag tussen de EU en Canada. De Canadese Ambassade in Den Haag wilde graag meer weten over hoe Nederlandse MKB-bedrijven profiteren van CETA. Onderzoek door ARCUS- plus liet zien dat het Nederlandse MKB wel degelijk baat heeft bij het verdrag. Vaak genoemde voordelen: geen invoerheffingen, betere bescherming intellectual property, makkelijkere toegang tot de VS-markt. In korte tijd vonden we negen bedrijven bereid om publiekelijk hun waardering over het verdrag uit te spreken.

Tegelijkertijd stelden we ook vast dat in veel gevallen CETA nog relatief onbekend is, of dat bedrijven er onvoldoende van profiteren. We hebben de volgende inzichten kunnen geven en  specifieke aanbevelingen kunnen doen: ondersteuning op maat, inhoudelijke voorlichting en gerichte promotie. Het verdrag is inmiddels door de Tweede Kamer en zal nu ter goedkeuring aan de Eerste Kamer worden aangeboden.

Het CETA-handelsverdrag

MKB-bedrijven positief over CETA-verdragCanadese Ambassade wilde voordelen graag onderbouwd
Bedrijven in Meierijstad nog beter bediend

Gemeente Meierijstad

De fusiegemeente Meierijstad wil de dienstverlening richting het zittende bedrijfsleven verbeteren. Het team van accountmanagers wilde daartoe de bestaande aanpak van het accountmanagement toetsen. Wat gaat al goed? Waar kan het beter en slimmer?

ARCUSplus heeft, in goede interactie met het accountteam en stakeholders, de situatie beoordeeld. Hieruit volgde een duidelijke, nieuwe strategische lijn en een concreet actieplan. De gemeente gaat aan de slag met de verbeterpunten, zoals de kwaliteit van de interne dienstverlening en de inzet van de juiste (digitale) instrumenten. Tevens zal meer focus worden aangebracht in het pro-actief benaderen van bedrijven.

Gemeente Meierijstad

Bedrijven in Meierijstad nog beter bediendKwaliteit accountmanagement onder de loupe genomen
Technology Base is klaar voor acquisitie

Technology Base

ARCUS plus heeft Technology Base ondersteund om meer focus aan te brengen in haar acquisitie. Technology Base wil namelijk, als een van de Twentse toplocaties, gericht de markt op. De vraag was welke marktsegmenten daarbij het meest kansrijk waren. Hiertoe is het acquisitiepotentieel binnen de voor Technology Base relevante marktsegmenten, zoals onder andere Unmanned Systems en Safety & Security, gedetailleerd in beeld gebracht.

Op basis van het marktonderzoek konden duidelijke strategische keuzes worden gemaakt. Enerzijds over de doelgroepen, anderzijds over de positionering van de locatie. Tevens kwam helder naar voren dat de locatie meer moet investeren in haar naamsbekendheid en haar vestigingsvoorwaarden.

Technology Base

Technology Base is klaar voor acquisitie Hightech locatie wil buiten Twente bedrijven aantrekken
Fris merkbeeld BOM Foreign Investments

BOM Foreign Investments

Brabant wil zich op buitenlandse markten profileren met een onderscheidende boodschap. Paul Kleijne heeft de afgelopen 18 maanden in dienst van de BOM, afdeling Foreign Investments & International Trade, gewerkt aan de ontwikkeling van een nieuw en herkenbaar merkbeeld. Er ligt nu een stevige basis voor BOM om Brabant in het buitenland op de kaart te zetten op het gebied van bedrijvenacquisitie en exportbevordering in specifieke markten en sectoren.

Inmiddels is de ‘Brabant is Bright’ branding gelanceerd, samen met de nieuw ontwikkelde website en ondersteu-nend promotiemateriaal. De kennis en ervaring opgedaan in dit werk neemt ARCUSplus mee naar volgende marketing- en brandingprojecten voor Nederlandse steden en regio’s.

BOM Foreign Investments & International Trade

Fris merkbeeld BOM Foreign Investments Branding BOM neemt locatie Brabant als uitgangspunt
 
embassy of canada
hilversum
gemeente lelystad
rotterdam partners
utrecht region
gemeente capelle aan de ijssel
hulst
den bosch
alkmaar
world trade center the hague
utrecht city in business
trade port venlo
gemeente utrecht
gemeente tholen
texas
seacon logistics
sadc
the hague
rewin
NFIA
drechtsteden
geodis
gemeente gouda
gemeente groningen
groningen seaports
korea international logistics council
gemeente leusden
provincie limburg
moduslink
calgary airport authority
bouwinvest
bom
bam
amersfoort
rijswijk
port moerdijk
nom
provincie drenthe
eindhoven
i amsterdam
innovation quarter
leiden bio science park
ndl hidc
nieuwegein

Opdrachtgevers Investeringsbevordering (acquisitie)

BOM

BOM (Brabant)

 • het opstellen van jaarplannen
 • uitwerking acquisitie-aanpak voor diverse clusters
 • organisatie van FDI-evenementen en events
Innovation Quarter

InnovationQuarter

 • marktanalyse en propositie voor cleantech en maritiem
 • advies organisatie en werkprocessen in regio
 • diverse interim-opdrachten M&A (M&A= marketing & acquisitie)
Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

 • inventarisatie marktkansen clusters (food, energy, health)
 • analyse markttrends inzake export en FDI
 • uitwerken van gedragen strategie voor internationalisering
Amsterdam-in-business

Amsterdam (amsterdam in business)

 • strategie en uitwerking ‘investor development’
 • strategie en plan van aanpak voor business marketing
 • opstellen proposities voor diverse clusters
Gemeente-Utrecht

Gemeente Utrecht

 • marktanalyse kansen bovenregionale acquisitie
 • nadere segmentering van doelgroepen en bepalen strategie
 • implementatie strategie, aanpak, werving en organisatie
Gemeente Groningen

Gemeente Groningen

 • marktanalyse acquisitiekansen in sector energie
 • uitwerken van een actieplan voor regionale acquisitie
 • workshop als kick-off voor regionale aanpak acquisitie
Trade Port Noord

Trade Port Noord (Venlo)

 • workshop USP’s en concurrentiekracht
 • benchmark en marktanalyse bedrijfsruimte/logistiek
 • advies prioritaire doelgroepen en proposities
klooster-bedrijvenpark

Bedrijvenpark Het Klooster (Nieuwegein)

 • inventariseren concurrentiekracht locatie
 • analyse marktdynamiek logistiek en overige sectoren
 • bepalen strategie en opstellen van actieplan acquisitie

Kempisch Bedrijvenpark (Hapert)

 • uitvoeren marktanalyse acquisitiekansen
 • ontwikkeling propositie, bidbook en brochure
 • uitwerking en ondersteuning bij ‘roadshow’

Opdrachtgevers Investeringsbevordering (accountmanagement)

gemeente leusden

Gemeente Leusden

 • beoordeling huidige accountmanagement
 • ontwikkeling concrete, pro-actieve strategie
 • implementatie in accountmanagement team
drechtsteden

Regio Drechtsteden / Gemeente Dordrecht

 • scan huidige situatie accountmanagement
 • afstemmen activiteiten regio Drechtsteden
 • ontwikkelen actieplan accountmanagement
rewin

REWIN West-Brabant

 • foto huidige situatie accountmanagement
 • terugkoppeling aan partners en bestuur
 • ontwikkelen structuur accountmanagement

Opdrachtgevers Handelsbevordering (export)

Provincie Gelderland

Provincie Gelderland

 • inventarisatie marktkansen kennisclusters
 • analyse markttrends inzake export
 • uitwerken strategie voor internationalisering

Gemeente Den Haag

 • inventariseren huidige activiteiten handelsbevordering
 • ontwikkelen strategie voor doelmarkt Duitsland
 • uitvoeren van interim management in-house

amsterdam trade

 • inventariseren huidige activiteiten handelsbevordering MRA
 • analyseren marktbehoefte/-vraag internationalisering MRA
 • vastleggen strategisch advies en programmamanagement

Provincie Overijssel (SER)

 • inventariseren huidige situatie handelsbevordering
 • benchmark concurrerende regio’s handelsbevordering
 • analyseren markttrends en –kansen handelsbevordering

Greenport Noord-Holland Noord

 • vastleggen van proposities en analyse marktdynamiek
 • ontwikkelen strategisch plan handelsbevordering
 • uitwerken gedetailleerd uitvoeringsplan exportbevordering