Betere regionale acquisitie: 4 scenario’s voor succes.

Het kleine denken lijkt voorbij. Voortaan presenteren we Nederland als een krachtig netwerk van steden en gaan we de concurrentie aan als ‘één wereldstad’: Tristate City Network. Maar zijn onze steden en regio’s daar wel klaar voor? Lees het onze blog: Betere regionale acquisitie: 4 scenario’s voor succes.

Gerichte ondersteuning bij acquisitie gemeenten

Veel Nederlandse gemeenten worstelen met het professionaliseren en organiseren van hun acquisitie en accountmanagement. Lees hier ons artikel in het Magazine Kringen van de Stichting CLOK – mét handige acquisitie-meter!

ARCUSplus praat mee in Tweede Kamer over Handelsbeleid

ARCUSplus nam op 11 september jl. in de Tweede Kamer deel aan het Rondetafelgesprek inzake Handelsbeleid en deed 5 aanbevelingen: voer nationale regie, praat met de klant, ontwikkel proposities, faciliteer kennisdeling, stimuleer samenwerking. Zie ons Manifest Exportbevordering 2.0 voor meer details.

We have good roads…

In juni werd de jaarlijkse ranking van Elsevier’s toplocaties weer gepubliceerd. Een interessante en goed onderbouwde ranglijst. Maar de uitkomsten zijn ook enigszins voorspelbaar. Minstens zo voorspelbaar zijn de advertenties die het artikel flankeren. Elk jaar zijn er weer gemeenten en regio’s die Euro’s spenderen aan een stukje vermeende profilering rondom deze publicatie. Dit is hét moment om een ontwikkellocatie onder de aandacht van het grote publiek te brengen! De vraag is natuurlijk of dit werkelijk zo is. Is de gemiddelde Elsevier-lezer inderdaad gevoelig voor glossy advertenties over goed bereikbare hotspots en uniek gelegen regionale bedrijventerreinen? Maar net zo belangrijk is de vraag welke boodschap wordt overgebracht. Hier valt nog veel te winnen! Lees meer

Duitsland-missie Utrecht en Amsterdam groot succes

Afgelopen februari vond een handelsreis plaats die door de regio’s Utrecht en Amsterdam in gezamenlijkheid werd georganiseerd. Een vrij unieke samenwerking. Én geslaagd. Er gingen ruim negentig mensen mee op reis en het merendeel daarvan was zeer tevreden met het verloop en de uitkomsten.

De missie had een sterk oriënterend karakter en vormde het startpunt van een meerjarige focus op de Zuid-Duitse regio. Inhoudelijke invalshoeken (‘tracks’) waren: urban mobility, e-health, digital media, fashion en agrofood. Tijdens deze reis vond ook een Start-up Bootcamp plaats.

Peter de Kruijk, Adjunct Directeur amsterdam inbusiness en Programma Manager Amsterdam Trade, stelt dat samenwerken bij ‘trade’ eenvoudiger is en veel meerwaarde biedt. Bij handelsbevordering kunnen de regio’s elkaar juist versterken. De ‘parels’ (clusters of bedrijven) uit eenzelfde track in verschillende delen van het land maken de totale propositie voor die track steviger.

Jaap Breugem, Domein Manager Internationalisering van de Economic Board Utrecht (EBU) haalt daarnaast een ander, praktisch aspect aan. Samenwerken bleek weliswaar soms lastig, maar had vooral vele voordelen. Er waren gewoonweg meer schouders waarover de immense taak van het organiseren kon worden verdeeld. En praktisch gezien: ook de kosten gaan door twee.

Utrecht en Amsterdam zullen bij het vervolg op deze reis nauw blijven samenwerken. Het eerste tegenbezoek vanuit Zuid-Duitsland staat voor dit najaar al op de rol.

Klik hier voor de twee blogs van Jaap Breugem met een uitvoerig verslag van de reis.

ARCUSplus workshop ‘Internationale Handel en Ontwikkeling’

Op 15 december a.s. verzorgt Peije Bruil van ARCUSplus tijdens de Hogeschool Windesheim Internationale Conferentie ‘Innovating Export Promotion’ in Zwolle de workshop ‘Internationale Handel en Ontwikkeling’. Andere sprekers die dag zijn Masaaki Kotabe (Professor International Business en Marketing aan de Temple University/The Fox School of Business in Philadelphia) en Bas Pulles (Directeur Internationale Programma’s Rijksdienst voor Ondernemend Nederland).