ARCUSplus advies – accountmanagement

ARCUSplus biedt regionale en lokale overheden ondersteuning bij het structureel en strategisch versterken van het accountmanagement. Wij zorgen ervoor dat de veelal ad-hoc en re-actieve aanpak wordt omgevormd naar een pro-actieve werkwijze, op basis van gefundeerde keuzes. Accountmanagers krijgen hierdoor meer toegevoegde waarde en helpen daarmee de kwaliteit van het ondernemingsklimaat in regio of gemeente naar een hoger plan.

ARCUSplus richt zich samen met u op het maken van de juiste keuzes voor accounts, instrumenten en partners. We ondersteunen u bij het selecteren van strategische accounts en de juiste data, het verbeteren van werkprocessen en het ontwikkelen van nieuwe, kansrijke instrumenten. Daarnaast formuleren we de echte prioriteiten, onderbouwen die en stellen vast welke taken cruciaal zijn, en welke juist niet. We hanteren daarbij een praktische en interactieve aanpak. De strategie wordt uiteindelijk vertaald in een concreet accountplan op maat.

Onze aanpak en dienstverlening is in onderstaande slides in drie stappen uitgewerkt op basis van onze Triple A-methodiek. We nodigen u daarnaast graag uit om de overzichtspagina van onze opdrachtgevers te bezoeken, of hun referenties te bekijken.

Het proces wordt gestart met een nulmeting, op basis van onze accountmanagement-meter. Zo ontstaat een haarscherp beeld van de knelpunten die moeten worden aangepakt.

Wilt u meer weten?

Download hier uw exemplaar van onze Triple A-methodiek en Whitepaper Accountmanagement.