ARCUSplus advies – accountmanagement

ARCUSplus biedt regionale en lokale overheden ondersteuning bij het structureel en strategisch versterken van het accountmanagement. Wij zorgen ervoor dat de veelal ad-hoc en re-actieve aanpak wordt omgevormd naar een pro-actieve werkwijze, op basis van gefundeerde keuzes. Accountmanagers krijgen hierdoor meer toegevoegde waarde en helpen daarmee de kwaliteit van het ondernemingsklimaat in regio of gemeente naar een hoger plan.

ARCUSplus richt zich samen met u op het maken van de juiste keuzes voor accounts, instrumenten en partners. We ondersteunen u bij het selecteren van strategische accounts en de juiste data, het verbeteren van interne werkprocessen en het ontwikkelen van nieuwe, kansrijke instrumenten. Daarnaast formuleren we de echte prioriteiten, onderbouwen die en stellen vast welke taken cruciaal zijn, en welke juist niet. We hanteren daarbij een praktische en interactieve aanpak. De strategie wordt uiteindelijk vertaald in een concreet accountplan op maat.

Onze aanpak en dienstverlening is in onderstaande slides in drie stappen uitgewerkt op basis van onze Triple A-methodiek. We nodigen u daarnaast graag uit om de overzichtspagina van onze opdrachtgevers te bezoeken, of hun referenties te bekijken.

Het proces wordt gestart met een nulmeting, op basis van onze accountmanagement-meter. Zo ontstaat een haarscherp beeld van de knelpunten die moeten worden aangepakt.

Doe de ‘Zelf Test Accountmanagement’ (ZTA)!

Is uw accountmanagement al best-in-class? Of valt uw werkwijze toch nog te typeren als ‘old school’? Bepaal op basis van 10 gerichte vragen waar u nu staat.

Stap 1 van 10

  • Ik weet welke accounts ik het komend half jaar ga spreken, en waarom.

Workshop accountmanagement: reflectie, inspiratie, actie

ARCUSplus ondersteunt gemeenten bij het professionaleren van hun accountteams.

Nu in Nederland acquisitie van nieuwe vestigers minder urgent is door een gebrek aan grond en personeel, grijpen veel gemeentelijke accountteams de gelegenheid aan om het accountmanagement verder te professionaliseren. Men onderkent zonder uitzondering het belang van zittende bedrijven, maar het optimaal faciliteren van deze doelgroep blijft een enorme uitdaging. De economie staat niet stil, en in de praktijk blijkt nog steeds dat accountmanagers worden geleefd door ‘de waan van de dag’ en interne perikelen. Het ontbreekt hen vaak aan focus, capaciteit en bruikbare CRM-systemen. Onze workshop is hierbij een effectief startpunt voor verbetering gebleken!

ARCUSplus ondersteunde op dit gebied onder andere de gemeenten Amersfoort, Zwolle, Zoetermeer, Den Helder, Delft en Enschede, maar ook het Havenschap Moerdijk, Horizon Flevoland en de provincie Overijssel. Met behulp van een interactieve werk- en inspiratiesessie komen de accountmanagers toe aan een stuk zelfreflectie en worden ze ‘wakker geschud’: wat zijn concrete verbeterpunten om het bestaande werkpatroon te kunnen ombuigen naar een meer gerichte, pro-actieve aanpak, die verder gaat dan traditioneel relatiebeheer. Er worden vragen beantwoord zoals: hoe kunnen de meest strategische accounts en relevante netwerkpartners het beste worden geselecteerd? Wat is vanuit de interne organisatie nodig om de rode loper voor bedrijven optimaal te kunnen uitrollen? Welk (digitaal) instrumentarium moet daarbij een belangrijke rol spelen? Door aansprekende voorbeelden uit de praktijk en prikkelende discussies worden de accountteams op scherp en op het juiste spoor gezet. Wij sluiten de sessies standaard af met een aantal praktische actielijnen waarmee de accountmanagers onmiddellijk aan de slag kunnen.

Interesse in onze aanpak, verdere inhoud en resultaten? Neem gerust contact met ons op!

Wilt u meer weten?

Download hier uw exemplaar van onze Triple A-methodiek en Whitepaper Accountmanagement.