ARCUSplus dienstverlening voor overheden

ARCUSplus biedt ondersteuning bij het professionaliseren en organiseren van de marketing en acquisitie planning voor overheden, zodat het aanbod aanzienlijk veel beter op specifieke doelgroepen kan worden geprojecteerd, en de resultaten drastisch kunnen worden verbeterd.

De aanpak van ARCUSplus is erg pragmatisch. Adviezen en plannen zijn direct bruikbaar voor de implementatie van marketing- en acquisitiestrategieën. Wij helpen niet alleen bij het maken van strategische keuzes, ook leveren we concrete producten en oplossingen zoals proposities en uitvoeringsplannen voor campussen of technologieclusters, het formuleren van heldere werkprocessen, de ondersteuning bij werving van acquisiteurs en coaching en training van project- en accountmanagers. Daarnaast zijn we in staat onze opdrachtgevers te ondersteunen bij het ontwikkelen van internationaliseringsagenda’s.

Daarbij zijn onze specialisten in staat om draagvlak te realiseren binnen uw acquisitie-organisatie en/of tussen acquisitiepartners onderling.

We nodigen u graag uit om de overzichtspagina van onze opdrachtgevers te bezoeken, of hun referenties te bekijken.

1. Strategie

“Waar gaat u zich op richten? En wat moet u dan doen?”

 • positionering en proposities campus, cluster, bedrijfslocatie, stad of regio
 • verbetering van de kwaliteit van het plaatselijke vestigingsklimaat
 • internationalisering, markttrends en –dynamiek
 • het maken van strategische keuzes (‘businessplan’)
 • de in te zetten marketinginstrumenten en uit te voeren concrete activiteiten
 • de organisatorische invulling en randvoorwaarden

Meerwaarde:
het aanbrengen van focus, een gedragen strategie en een uitvoerbaar plan.

2. Doelgroepen

“Hoe komt u nou écht aan de juiste klanten?”

 • analyses van waarde-ketens/value-chains
 • het bepalen van doelgroepen en targetbedrijven
 • het ontwikkelen van ‘business intelligence’
 • het mede-aanleggen van de juiste netwerken
 • het ontwikkelen van een gerichte bewerking van leads
 • ‘hands-on’ ondersteuning bij marktbewerking

Meerwaarde:
goed gekwalificeerde prospects in de voor u belangrijke en kansrijke doelgroepen.

3. Instrumenten

“Eindelijk meters maken en zorgen dat u de boer op kunt!”

 • het opstellen van proposities
 • het ontwikkelen van instrumenten voor public relations en marketing communicatie
 • het organiseren van road shows en evenementen
 • het ontwikkelen en onderhouden van nieuwe netwerken in de publieke en private sector
 • het implementeren van ‘investor development
 • specifieke sector- of clusteranalyses

Meerwaarde:
directe en professionele uitbreiding van instrumenten, netwerken en vakkennis.

4. Actie

“We willen niet dat een plan in de la belandt!”

 • interim-management (‘hands-on’) en actie!
 • in-house coaching en support van acquisitie-professionals
 • trainingen, kick-offs, masterclasses en workshops
 • het formuleren van doelen en werkprocessen
 • het voeren van acquisitie en accountmanagement gesprekken
 • ondersteuning bij de werving van nieuwe medewerkers

Meerwaarde:
een hogere effectiviteit van uw acquisitie en uw acquisitieteam: de juiste dingen doen.

Wilt u meer weten?

Wilt u meer weten over de dienstverlening van ARCUSplus, neemt u dan gerust geheel vrijblijvend contact met ons op.

Arcusplus- electronics